6J1 Hifi Stereo Electronic Tube Preamplifier Board Finished Preamp Amplifer-211,000đ

  • 1. 6J1 sốt túi mật trước khi Hội Đồng Quản trị là giả máy âm nhạc fax X-10D mạch nguyên tắc thiết kế, để được một tối ưu hóa hợp lý, ổn định hơn so với hiệu suất máy ban đầu, các ống để chơi tăng 10 phần trăm.
  • giá tham khảo 211,000VNĐ