Bổ xương khớp Blackmores Glucosamin Sulfate 1500mg One-A-Day 180 viên của Úc-489,000đ

Thành phần chính của Blackmores glucosamine 1500 One-A-Day Glucosamine Sulfate Sodium Chloride Complex 1.9g (1.884g). Equivalent to glucosamine Sulfate 1.5g ( 1.500mg). * Cách sử dụng Blackmores glucosamine – Dùng cho người lớn, mỗi ngày 1 viên sau bữa ăn

giá tham khảo 489,000VNĐ