Camera hành trình Xiaomi 70Mai Pro Lite Nội địa Up FW Tiếng Anh , Bảo Hành 12 tháng-1.055.000đ

  • Mic: NO
  • Pin: 500mA
  • Nguồn: 5V (micro USB)
  • Sản phẩm là chuỗi sinh thái Xiaomi, 70mai không có bất kỳ logo Xiaomi nào trên đó, Cảm ơn sự hiểu biết của bạn!
  • Xin đừng đưa ra phản hồi tiêu cực trước khi tiếp xúc và nhận sản phẩm !
  • Do quy định của sàn không cho phép đồng kiểm, nên bạn vui lòng
  • Giá Tham Khảo 1.055.000VNĐ