Dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 Humasis chính hãng-45.000đ

Thành phần trong một khay thử
Kháng thể đơn dòng kháng SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Kháng thể đơn dòng đặc hiệu với RBD Spike Protein của SARS-CoV-2
Kháng thể đề kháng IgG chuột

giá tham khảo 45.000 VNĐ